Podziel się posiłkiem 2007

przez | 30 września 2007

W dniach 28-29 września w Olsztynku zorganizowano akcję pt. „Podziel się posiłkiem”.

W akcji brały trzy sklepy:
1. Biedronka o/Olsztynek,
2. Sklep Pana Stanisława Słodownika,
3. Sklep Pana Dariusza Śliżewskiego
.

A także wolontariusze z olsztyneckiego Gimnazjum pod opieką Pani Ewy Andrysiak:

Oraz uczestnicy WTZ w Olsztynku:
1. Sylwester Matyjas
2. Agnieszka Linowiecka
3. Iwona Domian
4. Przemysław Siechodnik

Serdecznie dziękujemy wszystkim zaangażowanym w akcję oraz Pani Dyrektor Irenie Jędruszewskiej!!
W sumie uzbierano 721 kg żywności.