Kontakt

Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu
Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin w Olsztynku

Prezes stowarzyszenia: Radosław Juszczyk
Kierownik WTZ:
Iwona Panasiuk – Kowalewska

Telefon/Fax
(0 89) 519 25 75

Adres pocztowy
11-015 Olsztynek, ul. Ostródzka 4c,
woj. warmińsko-mazurskie

Bank Spółdzielczy w Olsztynku
69 8823 0007 2001 0000 2727 0001

KRS
0000052660

Poczta elektroniczna
Kierownik: i.panasiukkierownik@wtzolsztynek.idsl.pl

Księgowość: ksiegowosc@wtzolsztynek.idsl.pl

Sekretariat: wtzolsztynek@wp.pl

Tu jesteśmy!