Pamiętamy!

W ostatnim tygodniu, podobnie jak w poprzednim roku tuż przed Świętem Zmarłych nasi podopieczni wraz z terapeutami odwiedzili groby rodziców, jak i uczestników, którzy niestety odeszli od nas z tego świata. Zjawiliśmy się tam by w ciszy i zadumie pomodlić się i złożyć kwiaty. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie.