„Warmia nieznana, czyli szlakiem Dziewiczego Lasu”

W dniu 7 października br. nasza warsztatowa załoga wybrała się z przewodnikiem na pieszą wycieczkę w ramach projektu historyczno – kulturalnego „Warmia nieznana, czyli szlakiem Dziewiczego Lasu”. W trakcie wędrówki dużo dowiedzieliśmy się o historii i legendach związanych z wybranymi miejscami. Dotarliśmy do wsi Woryty oraz Gietrzwałd, gdzie m.in. odwiedziliśmy  Izbę Muzealną, zwaną Warmińskim Domem, w której można obejrzeć dawne przedmioty użytkowe.