„Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych” PO WER 2014 -2020

przez | 26 października 2022

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin w Olsztynku w dniu 24 maja 2022r. podpisało umowę z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Polskim Stowarzyszeniem na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w celu realizacji pilotażu Standardów funkcjonowania WTZ w ramach projektu : „Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych” PO WER 2014 -2020

Celem wprowadzenia standardów jest:

Podniesienie jakości i skuteczności działań realizowanych przez warsztaty terapii zajęciowej,

Przyjęcie prawa do samostanowienia uczestników WTZ za kluczową zasadę działania warsztatów na każdym etapie pobytu,

Wzmocnienie prozatrudnieniowej roli WTZ,

Ujednolicenie metod działania na etapie diagnozy, tworzenia i realizacji indywidualnego programu rehabilitacji (IPR) oraz oceny postępów uczestników,

Wzmocnienie współpracy WTZ z otoczeniem,

Podniesienie kwalifikacji kadry merytorycznej WTZ.

Dzięki udziałowi w projekcie Warsztaty Terapii Zajęciowej w Olsztynku mogły ubiegać się o środki finansowe na doposażenie placówki w sprzęt niezbędny do prowadzenia rehabilitacji zgodnie z wypracowanymi standardami. Na to zadanie otrzymaliśmy 65 000, 00 zł.

W ramach projektu otrzymaliśmy także następujące wsparcie:

– nieodpłatne szkolenia dla kadry WTZ przygotowujące do testowania Standardów

– narzędzie informatyczne na potrzeby przeprowadzania diagnozy funkcjonalnej uczestników WTZ

– wsparcie doradców wdrożeniowych Partnerów projektu oraz specjalisty ds. mechanizmów wsparcia