Paczki świąteczne

W imieniu uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz ich rodzin serdecznie dziękujemy Panu Burmistrzowi Mirosławowi Stegienko oraz Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Olsztynku za świąteczne paczki sfinansowane w ramach projektu realizowanego przez Gminę Olsztynek ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”. Jeszcze raz dziękujemy za możliwość wzięcia udziału w tej inicjatywie, która przyniosła wiele radości.