Uroczyste poświęcenie busa w Stowarzyszeniu Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i ich Rodzin

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin w Olsztynku, nabyło dziewięcioosobowy bus z rampą na wózek inwalidzki – OPEL VIVARO, w pełni przystosowany do przewozu osób z niepełnosprawnościami. Na zakup pojazdu Stowarzyszenie pozyskało dofinansowanie z PFRON w wysokości 80% wartości zakupu w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”, natomiast pozostałe 20% sfinansowano ze środków własnych Stowarzyszenia. W wydarzeniu poświęcenia pojazdu które odbyło się 16 października br. uczestniczyli m.in: Burmistrz Olsztynka – Mirosław Stegienko, Przewodniczący Rady Miejskiej w Olsztynku – Andrzej Wojda, Prezes Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Olsztynku – Radosław Juszczyk, Kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej – Iwona Panasiuk – Kowalewska i inni. Po krótkiej, oficjalnej części uroczystości zaproszeni goście zostali zaproszeni na drobny poczęstunek przygotowany przez podopiecznych Warsztatów Terapii Zajęciowej w Olsztynku.