Na Mazury, Mazury…

Dnia 21 sierpnia br. w naszych Warsztatach Terapii Zajęciowej przygotowujemy się do występu na II Integracyjny Przegląd Pieśni  Żeglarskich Osób Niepełnosprawnych, które odbędą się w Rynie w dniach 9-11.09.2020r