Zajęcia w WTZ odwołane (aktualizacja)

Informujemy, iż  do dnia 24 maja 2020r. zajęcia w WTZ zostają odwołane zgodnie z poleceniem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 7 maja 2020r z związku z zapobieganiem, zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.