Bal karnawałowy osób niepełnosprawnych w Olsztynku

W dniu 15 lutego 2020 roku został zorganizowany bal karnawałowy przez Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin w Olsztynku. Nasze spotkanie swoją obecnością zaszczycili Pan Mirosław Stegienko Burmistrz Miasta Olsztynek, Pan Andrzej Woja Przewodniczący Rady Miasta oraz Pani Krystyna Kuźniewska Prezes Honorowy Stowarzyszenia. Organizatorów reprezentowali Radosław Juszczyk Prezes Stowarzyszenia oraz Iwona Panasiuk – Kowalewska Kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej. Wydarzenie to miało na celu szerszą integrację środowiska osób niepełnosprawnych z terenów Gminy Olsztynek, Gietrzwałdu i Gierzwałdu.

Najważniejszymi gośćmi, co zgodnie podkreślali wszyscy zgromadzeni, byli jednak sami Członkowie Stowarzyszenia, Uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej wraz ze swoimi najbliższymi, gdyż to z myślą przede wszystkim o nich zorganizowano zabawę.

Korzystając z okazji, pragniemy serdecznie podziękować naszym sponsorom za okazane wsparcie oraz wszystkim uczestniczącym w balu, za tak liczne przybycie. Zapraszamy za rok.

Szymon Nyga – uczestnik Warsztatów Terapii Zajęciowej w Olsztynku, wolontariusz Pracowni Orange

Zdjęcie grupowe z balu osób niepełnosprawnych Zdjęcie grupowe z balu osób niepełnosprawnych Zdjęcie grupowe z balu osób niepełnosprawnych Zdjęcie grupowe z balu osób niepełnosprawnych