Szkolenie SOW w WTZ w Olsztynku

W Warsztatach Terapii Zajęciowej prowadzonych przez  Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin w Olsztynku 23 stycznia br. pracownicy Oddziału Warmińsko – Mazurskiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeprowadzili kolejne spotkanie promocyjno – informacyjne dotyczące Systemu Obsługi Wsparcia. W części praktycznej spotkania przedstawiony został proces rejestracji oraz składania wniosków przez beneficjentów w systemie. SOW to nowoczesna platforma umożliwiająca osobom z niepełnosprawnością aplikowanie o środki Funduszu w sposób elektroniczny, bez konieczności wizyty w urzędzie.

Przedstawiciele Funduszu omówili również zmiany i nowe obszary dofinansowań w „Programie Wyrównywania Różnic Między Regionami” oraz programie „Aktywny Samorząd”.

W spotkaniu uczestniczyła liczna grupa osób z niepełnosprawnością i ich opiekunów oraz przedstawiciele instytucji działających na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych w Olsztynku. Możliwość aplikowania o środki Funduszu w Systemie Obsługi Wsparcia spotkała się z dużym zainteresowaniem ze strony uczestników spotkania oraz pracowników WTZ, którzy  zadeklarowali swoim podopiecznym pomoc w ubieganiu się o dofinansowanie w formie elektronicznej.

Zdjęcie z Szkolenia SOW w WTZ w Olsztynku Zdjęcie z Szkolenia SOW w WTZ w Olsztynku