Wolontariusze z USA

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Olsztynku podjęły współpracę z wolontariuszami z USA, którzy obecnie przebywają na wypoczynku w Polsce w Kościele Chrześcijan Baptystów w Olsztynku. Nasi goście poznali pracę WTZ – co to jest, kto uczestnicy w zajęciach i inne ogólne informacje. Uczyli się, tak jak uczestnicy, to co przekazuje terapeuta. Podczas swojej pracy na rzecz WTZ nauczyli się robić m.in: pierogi (makówki, ze stodoły), grali w grę edukacyjną by nauczyć się podstawowych słów po polsku, uczyli uczestników gry w koszykówkę, przyglądali się pracom w pracowniach, a w niektórych brali czynny udział, np: Informatyczno-fotograficznej, Techniczno-wikliniarskiej, Gospodarstwa domowego i Plastyczno-przyrodniczej. Wolontariat trwał 3 dni w dn. 06-08.07.2011. Opiekę nad wolontariuszami sprawowała terapeutka: Anna Kartaszewicz.

Krótka historia
Kościół w Olsztynku powstał w 1901 roku, jego zawartością byli niemieccy baptyści. Kaplice wybudowano w 1927 roku. Przed 1939 rokiem zbór liczył ponad 100 członków. Po II wojnie światowej wznowiono służbę kaznodziejską w 1946 roku. Prace kaznodziejską po 1946 roku rozpoczął w Olsztynku Stefan Olichwier, później w Kościele tym, służył Mikołaj Świrydziuk. Obecnie nad pracą Kościoła przewodniczą i czuwają pastorzy Stefan Szmigiel (wraz z żoną Anną) oraz pastor Marcin Chrząszcz (wraz z żoną Moniką).