O Nas

  IMGP0223Warsztaty Terapii Zajęciowej w Olsztynku powstały dzięki intensywnym staraniom Pań ze Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin w Olsztynku.  W dniu 29 grudnia 2006 roku podpisano porozumienie w sprawie powstania Warsztatów Terapii Zajęciowej, pomiędzy Stowarzyszeniem Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin w Olsztynku, a Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, które weszło w życie z dniem 30 grudnia 2006, który to dzień stanowi oficjalną datę powstania WTZ. Warsztaty Terapii Zajęciowej w Olsztynku otacza codzienną opieką 30 osób niepełnosprawnych intelektualnie i fizycznie z gmin: Gierzwałd, Gietrzwałd i Olsztynek. Głównym zadaniem Warsztatu jest rehabilitacja zawodowa i społeczna tychże osób, pod fachowym okiem instruktorów terapii zajęciowej, która umożliwi im zdobycie odpowiednich wiadomości i umiejętności potrzebnych do samodzielnego funkcjonowania w przyszłości w społeczeństwie. W stałym kalendarzu działań Warsztatów są imprezy związane z integracją osób niepełnosprawnych i ich rodzin za środowiskiem lokalnym, współpraca z innymi organizacjami pozarządowymi, młodzieżowymi i instytucjami wspomagającymi działalność. Warsztaty organizuje i uczestniczy w: wycieczkach turystyczno-krajoznawcze, integracyjnych festynach i olimpiadach sportowe, spotkaniach edukacyjnych i wspierających rodziny posiadające dziecko niepełnosprawne. Pracownicy Warsztatów Terapii Zajęciowej w Olsztynku biorą udział w różnego rodzaju szkoleniach, konferencjach, warsztatach, zjazdach mających na celu podniesienie jakości działania i standardów pracy z osobami niepełnosprawnymi.

Rehabilitacja prowadzona jest w sześciu pracowniach:

PRACOWANIA KOMPUTEROWO-FOTOGRAFICZNA
Terapeuta: Radosław Szcząchor

20110328812

W pracowni komputerowo – fotograficznej uczestnicy uczą się obsługi komputera, poznając jego  podstawowe funkcje oraz części składowe. Opracowują teksty między innymi dokumentów aplikacyjnych (CV, listy motywacyjne), jak i piszą wiersze, artykuły. Uczestnicy prowadzą pod okiem instruktora stronę internetową WTZ, a także fanpage WTZ na Facebooku,  publikują aktualne wydarzenia, umieszczają zdjęcia w galerii, które są wykonywane aparatem cyfrowym przez podopiecznych pracowni. Warto również tutaj wspomnieć o prowadzonych praktykach zawodowych polegających na zarządzaniu stroną internetową Spółdzielni socjalnej „Tradycja smaków” w Olsztynku czy pisaniu tekstów na dany temat na zlecenie. Aktywnie poszukujemy pracy z wykorzystaniem sieci Internet. Prowadzimy także swój własny sklepik internetowy, w którym można nabyć wyroby uczestników WTZ.

W naszej pracowni również zajmujemy się tworzeniem kart okolicznościowych, zaproszeń, czy wizytówek. Korzystamy z edytorów graficznych, tworząc lub przerabiając wykonane wcześniej zdjęcia. Bierzemy udział w różnego rodzaju konkursach fotograficznych, jak i filmowych. Od początku powstania ogólnopolskiego Młodzieżowego Festiwalu Filmowego w Olsztynku zgłaszamy swoje propozycje, zdobywając różnego rodzaju nagrody i wyróżnienia.

Korzystamy z zasobów Internetu w celu pogłębiania swojej wiedzy o świecie. W wolnych chwilach można zagrać w różne gry edukacyjne, logiczne, czy komunikować się za pomocą komunikatorów ze znajomymi i rodziną, tworząc nowe i podtrzymując stare znajomości, co daje wymierne efekty w rehabilitacji społecznej.

Uczestnicy mogą w trakcie zajęć posłuchać muzyki lub obejrzeć ciekawe filmy i bajki rozwijające wyobraźnię. Naszym podopiecznym staramy się przekazać wiedzę w taki sposób, aby na co dzień swobodnie posługiwali się komputerem i Internetem. Sala komputerowa wyposażona jest w cztery komputery połączone w sieć, drukarkę, aparat cyfrowy.

W pracy z uczestnikami również staramy się krzewić postawę wolontarystyczną. Rok rocznie angażujemy się w zbiórki żywności, współpracując z Bankiem Żywności w Olsztynie. Dodatkowo uczestnicy WTZ wspomagają działalność Pracowni Orange w Olsztynku, która pełni rolę edukacyjną, poznawczą, spajając przy tym społeczność lokalną.

Wykonywanie nawet prostych prac komputerowych: przepisywanie prac, tworzenie kartek okolicznościowych, tworzenie zdjęć i materiałów filmowych itp. kształtuje koordynację wzrokowo-ruchową, sprawność manualną, rozwija logiczne myślenie. Satysfakcja z efektu pracy mobilizuje, staje się motorem do dalszej systematycznej pracy – podnosząc tym samym wiarę we własne siły.

PRACOWNIA RZEŹBIARSKO-TECHNICZNA
Terapeuta: Andrzej Błaszczuk

Terapia w pracowni prowadzona jest dwukierunkowo. Pierwszy kierunek to rozwijanie umiejętności plastycznych poprzez naukę rzeźby w drewnie i rysunku. Dzięki czemu uczestnicy rozwijają wyobraźnię i usprawniają funkcje manualne, oraz zwiększają poczucie własnej wartości .Drugi kierunek to rozwijanie  umiejętności zawodowych i zaradności w życiu codziennym np. wykonywanie prostych napraw , prac konserwatorskich i porządkowych takich jak ; naprawy hydrauliczne (wymiany uszczelek , baterii ,syfonów instalacji wodnych) , montowanie mebli zakupionych w elementach , montowane mebli ściennych takich jak półki , szafki ,. Wykonywanie ram do obrazów i zdjęć , wykonywanie elementów scenografii do  przedstawień i uroczystości, wykonywanie prac remontowych ; szpachlowanie , malowanie , wykonywanie prac stolarskich takich jak półki , renowacja mebli i starych przedmiotów. Wykonywanie prac porządkowych  takich jak ; koszenie i grabienie trawnika, zamiatanie placu ,  w okresie zimowym odśnieżanie i posypywanie piaskiem lub solą terenu przed WTZ . Wykonywanie prac porządkowych wewnątrz budynku .

PRACOWNIA GOSPODARSTWA DOMOWEGO
Terapeuta: Ewa Danilewicz

201202163124

Pracownia gospodarstwa domowego jest chyba najważniejsza w Warsztatach, codziennie przygotowuje się tu bowiem posiłek dla 30 osób. Uczestnicy pod czujnym okiem instruktora zdobywają wiedzę z zakresu gastronomii. Ponadto uczą się podstawowych czynności przydatnych w życiu codziennym, poznają podstawy savoir – vivre, uczą się jak bezpiecznie obsługiwać sprzęt AGD. Podstawową przesłanką uczestnictwa w pracowni jest przestrzeganie zasad higieny osobistej na stanowisku pracy podczas przygotowania posiłku i w trakcie konsumpcji. U naszych podopiecznych staramy się rozwijać umiejętności estetycznego podawania i przygotowywania poczęstunku (nakryć do ilości biesiadników), a także zasady zachowania się podczas spożywania. Po posiłku uczestnicy samodzielnie muszą posprzątać stół, zmyć naczynia ręcznie lub za pomocą zmywarki oraz odstawić je na swoje miejsce. Czynności związane z przygotowaniem śniadania oraz sprzątaniem po nim wszyscy uczestnicy mają coraz lepiej opanowane. Uczestnicy biorą udział w planowaniu niezbędnych zakupów, wraz z instruktorem kupują potrzebne produkty. Uczestnicy również zdobywają kompetencje zawodowe biorąc udział dwa razy w tygodniu w praktykach zawodowych w Spółdzielni socjalnej „Tradycji smaków” w Olsztynku, gdzie uczą się nie tylko obróbki warzywa i owoców, dbania o czystość w pomieszczeniach kuchennych, ale i także przyrządzania prostych potraw.

PRACOWNIA PLASTYCZNO-PRZYRODNICZA
Terapeuta:
Paweł Wołk

Uczestnicy pracowni posługują się typowymi materiałami takimi, jak: farby plakatowe, akwarela i farby przeznaczone do szkła, plastelina, papier kolorowy. Wykorzystują różne techniki plastyczne – dostosowane do zainteresowań i zdolności: rysowanie kredkami ołówkami, świecowymi, pastelami. Wykorzystuje się również tutaj bibułę oraz suszone kwiaty. Powstają tutaj obrazy na szkle, malowane butelki, kartki świąteczne. Nasi podopieczni tworzą także prace techniką quilling – papieroplastyka oraz iris folding . Różnorodność technik i materiałów proponowanych uczestnikom pozwala na wybór najbardziej odpowiadającej im formie ekspresji twórczej. Każdy decyduje sam zarówno o wyborze techniki jak i temacie pracy. Praca twórcza sprawia uczestnikom wiele radości i daje dużo satysfakcji, a dzieła plastyczne zdobią pomieszczenia nie tylko warsztatowe. Mogą być także doskonałym upominkiem. Wyroby z pracowni plastycznej są niepowtarzalne i przepojone indywidualizmem. Obcowanie ze sztuką, przebywanie w świecie piękna pozwala na wyzwolenie pozytywnych emocji. Uczestnicy rozwijają tutaj swoje zdolności plastyczne. Zapoznają się z podstawowymi technikami – malarstwem, rysunkiem. Bardzo ważną rzeczą jest możliwość doskonalenia koordynacji wzrokowo – ruchowej. Innym równie istotnym elementem jest usprawnianie sprawności manualnej. Uczestnictwo w zajęciach wpływa korzystnie na wzrost samooceny, pozwala poznać wartość pracy i umiejętność współdziałania w grupie. Pracownia kształtuje wrażliwość uczestników na piękno przyrody, rozwija poczucie odpowiedzialności poprzez systematyczną opiekę nad roślinnością i dbanie o środowisko akwarystyczne. Różnorodność technik plastycznych tj.: malarstwo, rysunek, rzeźba, bibułkarstwo i wiele innych, rozwija kreatywne myślenie, wyobraźnię oraz stanowi wyjątkowy sposób na rehabilitację społeczną i zawodową. Formy prac ogrodniczych na terenie ośrodka są realizowane poprzez: uprawę i pielęgnację roślin ozdobnych i użytkowych, naukę posługiwania się narzędziami ogrodniczymi, wysiew kiełków i ziół w pracowni. Dbanie o drzewka owocowe i róże oraz pielęgnacja trawnika. Podopieczni poprzez prace ogrodowe i porządkowe stawiają kroki ku uzawodowieniu i znalezieniu się na otwartym rynku pracy.

PRACOWNIA RĘKODZIELNICZA
Terapeuta:
Ewa Szulc

Praca w pracowni rękodzielniczej rozwija zdolności poznawcze, intelektualne, wpływa na sprawność psychomotoryczną , więcej cierpliwości  i odwagi, aby rozpocząć i starannie wykonać pracę. Uczestnicy z pracowni uczą się posługiwać przyborami do kroju, szycia i haftu, opanowują techniki szycia na maszynie, poznają ściegi, podstawowe i ozdobne, uczą się zdobienia tkaniny przez aplikację. Nabywają umiejętności  bezpiecznego posługiwania się żelazkiem. W pracowni powstają takie wyroby jak: lalki z materiału, etui na telefon komórkowy, serwetki, poduszki, obręcze na serwetki z filcu, maskotki, jeżyki i bałwanki, zajączki,  baranki malowane na szkle, wyroby z papierowej wikliny oraz deklaracje bożonarodzeniowe i wielkanocne.  U nas nic się nie marnuje, nawet resztki materiałów wykorzystujemy do wykonania barwnych obrazów.  Uczestnictwo w zajęciach wpływa korzystnie na wzrost samooceny, pozwala poznać wartość pracy, uczy współpracy w grupie. Wykonanie najprostszej pracy kształtuje koordynację wzrokowo-ruchową, sprawność manualną, rozwija logiczne myślenie i wyobraźnię uczestników.

PRACOWANIA DEKORATORSKA
Terapeuta: Helena Breczko

20110318635

W pracowni dekoratorskiej uczestnicy poznaj a podstawowe techniki  modelowania wyrobów z masy solnej i papierowej.  Zapoznają się także ze sposobem ich zdobienia. Na zajęciach uczymy się też dekorowania wyrobów zrobionych w pracowni, jak również zakupionych , np. ceramiczne i szklane kubeczki, aniołki, figurki zwierząt. talerze, szklanki, doniczki. Powstaje wiele prac wykonanych  na drewnie techniką decoupage: skrzyneczki, deseczki, obrazki i ikony . Używamy do dekoracji różne materiały:  sznurek, kamień, koraliki, drut, wstążka, cekiny i inne. Nieograniczone możliwości w powstawaniu nowych pomysłów i ciekawych prac daje nam wykorzystywanie  materiałów z recyklingu. Uczestnicy pracowni jak i pracownicy WTZ chętnie dostarczają nam różne rzeczy, z których potem powstają prześliczne wyroby w formie karafek, wazonów, pudełek i szkatułek do przechowywania, słoiczków do przypraw, herbaty i kawy. Pod czas zajęć rozwijamy wyobraźnie twórczą, podnosimy samodzielność, uczymy się kończyć to co zaczynamy, poznajemy właściwości materiałów i co najważniejsze usprawniamy  zdolności manualne i koordynacje wzrokowo- ruchową. Długotrwałe nieraz poszukiwania zaplanowanego wcześniej kształtu uczą cierpliwości, szacunku dla pracy kolegów, a także umiejętności przekładania języka wyobraźni na język „dekoratorskich możliwości”. Staramy się urozmaicać nasze zajęcia wprowadzając nowe techniki i tematykę, dlatego w pracowni powstają bardzo różnorodne przedmioty zarówno użytkowe jak i zupełnie abstrakcyjne. Uczestnicy pracowni dekoratorskiej biorą też udział w udekorowaniu stołów na różne wydarzenia i święta, jak również uczestniczą w dekorowaniu sali.


MUZYKOTERAPIA

Pracownia muzyczna to miejsce, w którym uczestnicy mogą wyzwolić swój potencjał twórczy, energię i rozkoszować się muzyką na wszelkie sposoby.

Często grają na różnorodnych instrumentach muzycznych, między innymi na bębnach, grzechotkach, okarynkach, fletach, wykonanych przez nich samych na innych pracowniach. Tworząc zespół muzyczny przygotowują się do występów na festynach i koncertach.

Uczą się nowych piosenek, słuchając innych wykonawców. Czasami wcielają się w rolę aktorów i ćwiczą etiudy teatralne. Biorą udział w zajęciach z zakresu choreografii, emisji głosu, dykcji i recytacji. Słuchając muzyki wyciszającej znajdują spokój i harmonię.

REHABILITACJA

Głównym celem rehabilitacji ruchowej w WTZ jest przywrócenie maksymalnie możliwej sprawności fizycznej i komfortu życia naszego uczestnika poprzez:

  • Poprawę ogólnej sprawności motorycznej;
  • Wzmacnianie siły mięśniowej;
  • Eliminowanie ograniczeń w stawach;
  • Poprawę krążenia;
  • Zwiększenie pojemności życiowej płuc;
  • Dostarczanie prawidłowych wzorców psychomotorycznych w tym budowanie i uzyskanie wzorca prawidłowej postawy i prawidłowego przenoszenia ciężaru ciała;
  • Stymulację koordynacji wzrokowo-ruchowej;
  • Wiarę we własne siły i możliwości.

Realizacja celów odbywa się poprzez :

– ćwiczenia na sprzęcie rehabilitacyjnym;
– gry i zabawy ruchowe na powietrzu;
– ćwiczenia ogólnokondycyjne;
– zabiegi fizykalne i światłolecznictwo (leczenie stanów bólowych i zapalnych);.

W trakcie współpracy wykorzystuje się różne metody terapeutyczne diagnozując i dopasowując możliwe terapie do potrzeb osoby niepełnosprawnej.

PSYCHOLOG

Gabinet psychologa w WTZ to miejsce, gdzie uczestnicy mogą przyjść ze swoimi problemami, zmartwieniami, podzielić się emocjami. Poza konsultacjami wspierającymi i spotkaniami mającymi charakter interwencyjny, odbywają się tu indywidualne i grupowe zajęcia psychoedukacyjno-terapeutyczne, służące m. in. rozwijaniu inteligencji emocjonalnej, poznawaniu swoich mocnych i słabych stron, wspieraniu w rozwoju zainteresowań i treningu funkcji poznawczych.Psycholog prowadzi badania testowe i ocenia możliwości intelektualne oraz stan emocjonalny nowych uczestników. Konsultuje się też z rodzicami i opiekunami uczestników w celu wspólnego, płynnego oddziaływania terapeutycznego na podopiecznych placówki.

Kierownikiem Warsztatów Terapii Zajęciowej w Olsztynku jest Iwona Panasiuk – Kowalewska.

Krótko o Stowarzyszeniu

Podstawowym celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i tworzenia warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka oraz prowadzenie ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspieranie ich rodzin. Realizuje swoje zadania poprzez integrację i wyrównanie szans edukacyjnych i rozwojowych osób niepełnosprawnych w zakresie kultury, sportu, turystyki, edukacji itp. Jednym z najważniejszych zadań jest włączanie osób niepełnosprawnych i ich rodzin do aktywnego życia społecznego, likwidacja barier psychologicznych, architektonicznych, komunikacyjnych, społecznych i biurokratycznych. Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin w Olsztynku powstało w czerwcu 1998 r. Jest organizacją pożytku publicznego zrzeszającą 93 osoby niepełnosprawne i ich rodziny. Są to osoby z różnego rodzaju niepełnosprawnościami: intelektualnymi, ruchowymi i sprzężonymi.

Stowarzyszenie znając potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie aktywizacji zawodowej, zaadaptowała i zmodernizowała pomieszczenia dla działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Olsztynku.

W stałym kalendarzu działań Stowarzyszenia są imprezy związane z integracją osób niepełnosprawnych i ich rodzin za środowiskiem lokalnym, współpraca z innymi organizacjami pozarządowymi, młodzieżowymi i instytucjami wspomagającymi działalność. Stowarzyszenie organizuje wycieczki turystyczno-krajoznawcze, festyny, integracyjne olimpiady sportowe, spotkania edukacyjne i wspierające rodziny posiadające dziecko niepełnosprawne. Stowarzyszenie aktywnie uczestniczy w pracach Warmińsko-Mazurskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych.

Członkowie Stowarzyszenia biorą udział w różnego rodzaju szkoleniach, konferencjach, warsztatach, zjazdach mających na celu podniesienie standardów pracy z osobami niepełnosprawnymi oraz podniesienie jakości działania organizacji.